Botkyrk Båtklubb

Välkommen till Botkyrka Båtklubb!

Botkyrka Båtklubb är en motorbåtsklubb och ligger vackert belägen vid Albysjöns västra sida med en unik utsikt över Flottsbrobadet och Myrstuguberget. Inloppet till Albysjön går från Mälaren under Fittjabron och Vårbybron.

I nära anslutning till båtklubben ligger Flottsbrobadet med många badgäster under sommarhalvåret. Vid flottsbro börjar också inloppet till den natursköna kanalen som leder till Tullingesjön. Ta en tur i denna vackra miljö och se Alby med omnejd från sjösidan.

Botkyrka Båtklubb inbjuder samtliga båtägare att värna om miljön genom att köra sakta och njuta av naturlivet runt i kring Albysjön och med respekt till vår vackra natur, att inte kasta skräp eller släppa ut föroreningar i vattnet.

 

Viktig info

 

OBS!!!

den 30 september 2016

14:53

Hej alla medlemmar 3.ans brygga har slitit sig i blåsten den är nu förankrad med rep tvärsöver vattnet mot gula villan så det går inte att åka med båt varken in eller ut från brygga 1 o 2 . Detta kommer att vara så länge det blåser och att vi har förankrat brygga 3 igen.

NYHETER FRÅN SJÖFARTSVERKET

Ny avgiftsmodell från 1 januari 2018

(Fri, 30 Sep 2016 10:58:17 GMT)

Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att den nya avgiftsmodellen kommer att införas den 1 januari 2018 och att farledsavgifterna kommer att höjas i början av 2017 i den befintliga avgiftsmodellen.

Ja till tonnagebeskattning inom sjöfarten

(Fri, 30 Sep 2016 09:10:28 GMT)

Kvalificerade rederier ska kunna välja mellan vanlig bolagsbeskattning och tonnagebeskattning. Förhoppningen är att detta ska öka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg.