Botkyrk Båtklubb

Välkommen till Botkyrka Båtklubb!

Botkyrka Båtklubb är en motorbåtsklubb och ligger vackert belägen vid Albysjöns västra sida med en unik utsikt över Flottsbrobadet och Myrstuguberget. Inloppet till Albysjön går från Mälaren under Fittjabron och Vårbybron.

I nära anslutning till båtklubben ligger Flottsbrobadet med många badgäster under sommarhalvåret. Vid flottsbro börjar också inloppet till den natursköna kanalen som leder till Tullingesjön. Ta en tur i denna vackra miljö och se Alby med omnejd från sjösidan.

Botkyrka Båtklubb inbjuder samtliga båtägare att värna om miljön genom att köra sakta och njuta av naturlivet runt i kring Albysjön och med respekt till vår vackra natur, att inte kasta skräp eller släppa ut föroreningar i vattnet.

 

Viktig info

 

OBS!!!

den 30 september 2016

14:53

Hej alla medlemmar 3.ans brygga har slitit sig i blåsten den är nu förankrad med rep tvärsöver vattnet mot gula villan så det går inte att åka med båt varken in eller ut från brygga 1 o 2 . Detta kommer att vara så länge det blåser och att vi har förankrat brygga 3 igen.

NYHETER FRÅN SJÖFARTSVERKET

Föreskrifter om farleds- och lotsningsavgifter ute på remiss

(Fri, 21 Oct 2016 12:14:31 GMT)

Välkommen att ta del av Sjöfartsverkets förslag till ändringar av föreskrifter om farledsavgifter och föreskrifter om lotsavgifter som ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Två framtidsalternativ för slussarna i Trollhättan

(Thu, 20 Oct 2016 15:07:13 GMT)

Bygg nya slussar i Trollhättan – eller avveckla de nuvarande. Det är slutsatsen av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för Göta älv – Vänerstråket som presenterades månsdagen den 17 oktober.